Google Translate

 

Höfuðborgarsvæðið 2040 – Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) 2015 – http://ssh.is/svaedisskipulag

Höfuðborgarsvæðið 2040 – fylgirit 5: Mat á samgöngu­sviðsmyndum, kafli 3.4, mynd 22. SSH/Mannvit 2014 – 
http://ssh.is/images/stories/Sóknaráætlun/Lokaskyrslur/Vaxtarsamningur/Mat_samgongusv_loka_NET.pdf

Höfuðborgarsvæðið 2040 – fylgirit 3: Þróun og fram­reikningur íbúafjölda á höfuðborgarsvæðinu, kafli 6. SSH 2014  – http://ssh.is/images/stories/Sóknaráætlun/Lokaskyrslur/Vaxtarsamningur/mannfjoldi_lokaskyrsla_NET.pdf

Modal share (Hlutdeild mismunandi samgöngumáta) – http://en.wikipedia.org/wiki/Modal_share

Ævintýraleg aukning í flugumferð á Íslandi, RÚV 30 júlí 2015 – http://www.ruv.is/frett/aevintyraleg-aukning-i-flugumferd-a-islandi

Héðinsfjarðargöng 2006-2009 – Kynningarbæklingur Vegagerðarinnar. http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Hedinsfj_Kynningarbaeklingur/$file/Kynningarb%C3%A6klingur-4b.pdf

Jarðfræði höfuðborgarsvæðisins með tilliti til jarðlestakerfis – Þórey Ólöf Þorgilsdóttir. Ritgerð sem hluti af BS-gráðu í jarðfræði. Háskóli Íslands 2012. http://skemman.is/is/stream/get/1946/11946/30158/1/%C3%9E%C3%93%C3%9E_BS.pdf

Um þráðlausan rafhleðslubúnað, sjá m.a. http://olevtech.com/ og http://spectrum.ieee.org/transportation/advanced-cars/the-allelectric-car-you-never-plug-in

Léttlestakerfi höfuðborgarsvæðisins – is.wikipedia.org. http://is.wikipedia.org/wiki/Léttlestakerfi_höfuðborgarsvæðisins

Almenningssamgöngur, hraðvagnakerfi – Mannvit, Rannsóknarsjóður Vegagerðarinnar, mars 2012. http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Alm_samg-hradvagnak/$file/Almenningssamg-Hradvagnakerfi.pdf

Fluglestin – Mat á hagkvæmni hraðlestar milli Keflavíkurflugvallar og miðborgar Reykjavíkur. Ráðgjöf og verkefnastjórnun, Reykjavík júlí 2014. http://www.fluglestin.is/Files/Skra_0067594.pdf

Léttsporbílakerfi – Hrafn Arnórsson, MS-ritgerð, Háskóli Íslands 2011. http://skemman.is/stream/get/1946/10229/25516/1/Meistararitgerd_Hrafns_Arnorssonar_2011.pdf

Rapid transid – en.wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_transit

List of metro systems – en.wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems

ULTra (Urban Light Transit) – en.wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/ULTra_(rapid_transit)

Ársreikningur Spalar 2014http://www.spolur.is/images/Spolur_ehf_arsreikn__31_12_2014_26_2_2015.pdf

Myndupptaka frá haustfundi Landsvirkjunar 2011 – http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/fjolmidlatorg/vidburdir/haustfundur2011/

Sæstrengur til Evrópu - skýrsla verkefnisstjórnar – Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið, 12. júlí 2016. https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/idnadar-og-vidskiptamal/frettir/saestrengur-til-evropu-skyrsla-verkefnisstjornar

100 millj­arðar í nýtt hverfi mbl.is, 19. nóv. 2014 – http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/11/19/100_milljardar_i_nytt_hverfi/

Höfuðborgarsvæðið 2040 – fylgirit 5: Mat á samgöngu­sviðsmyndum, kafli 6, tafla 29. SSH/Mannvit 2014 – http://ssh.is/images/stories/Sóknaráætlun/Lokaskyrslur/Vaxtarsamningur/Mat_samgongusv_loka_NET.pdf